Για πρώτη φορά στο forever Call of Duty DLC χειρίζεται διαφορετικά, ξεκινώντας από το Black Ops 4

^