Το Do not Starve Together λειτουργεί τόσο καλά όσο θα το περιμένατε

^