Δοκιμή βάσης δεδομένων CRUD μέσω διεπαφής χρήστη με δείγματα περιπτώσεων δοκιμής

^