Οι συνομιλίες του Chucklefish 'τελείωσαν' στο Starbound, το επόμενο παιχνίδι

^