Ο Blizzard τελικά παραδίδει το έργο του Raynor στους Ηρώους της Θύελλας

^