Το Banjo-Kazoie έρχεται στο Switch Online τον Ιανουάριο του 2022

^