Η αναρχία βασιλεύει τον οδηγό επιτεύγματος και τρόπαιο

^