Το χειρότερο αγόρι Goro Akechi smugs το δρόμο του στο Persona 5 Royal

^