Οι εκδόσεις PS5 και Xbox Series X του Witcher 3 βγαίνουν από το 2ο τρίμηνο

^