Γιατί η έντονη βροχή αποδεικνύει ότι ο Ebert έχει δίκιο

^