Ποιος είναι ο μελλοντικός ρυθμός των παιχνιδιών Switch Expansion Pack; Περίπου δύο μήνες;

^