Υπάρχει πολύ φαντασίωση σε αυτήν την ενημέρωση Final Fantasy XV Holiday, αλλά δεν υπάρχει επιβεβαίωση προσθήκης 60FPS

^