Το Evil Within 2 έχει βαθύτερα συστήματα αναβάθμισης και επεξεργασίας

^