Θα επιστρέψουμε επιτέλους στο Monkey Island στις 19 Σεπτεμβρίου

^