Το Super Smash Bros. Ultimate πηγαίνει χρυσό, νέες σημειώσεις που κυκλοφόρησε το Sakurai

^