Αναθεώρηση: Prinny 2: Αυγή της κιλοτάκια λειτουργίας, Dood!

^