Διαφορά μεταξύ του σχεδίου δοκιμής, της στρατηγικής δοκιμής, της υπόθεσης δοκιμής, του σεναρίου δοκιμής, του σεναρίου δοκιμής και της κατάστασης δοκιμής

^