Επανεξέταση: Κανονική Εμφάνιση: Μορδεκάι και Ρίγκμπι σε 8-Bit Land

^