Επανεξέταση: Ανησυχημένος: Θάνατος του Outsider

^