Εκμάθηση χειρισμού αρχείων Python: Πώς να δημιουργήσετε, να ανοίξετε, να διαβάσετε, να γράψετε

^