Το Pokemon Home επιδιορθώθηκε στο κινητό, εάν είχατε προβλήματα

^