Οι πυλώνες της Eternity 3 δεν θα συμβούν χωρίς σημαντικές αλλαγές

^