(Ενημέρωση) Μόλις παραδοθούν οι φορητές εκδόσεις, το σενάριο Mighty No. 9 μπορεί να κλείσει

^