Η Μαλαισία αποκλείει την πρόσβαση στο κατάστημα ατμού σε αντίθεση με το παιχνίδι 'Καταπολέμηση των Θεών'

^