Μαγεία: Επικεφαλής της Αρένα: Η φιλονικία έξω από τις Τετάρτες «θα μπορούσε να αλλάξει στο μέλλον», ο «κατάλογος φίλων αναμένεται» πριν το τέλος της χρονιάς »

^