Τελικά καταλαβαίνω γιατί η μουσική του Final Fantasy VII είναι τόσο καλή

^