Το Final Fantasy XV εκτελεί αρκετά καλά και στις δύο κονσόλες, με μερικές μικρές προειδοποιήσεις

^