Ο αποκλειστικός αγώνας Fanfest του Final Fantasy XIV είναι απλός, αλλά συναρπαστικός

^