Ακριβής διαφορά μεταξύ επαλήθευσης και επικύρωσης με παραδείγματα

^