Η μαύρη σκόνη Red Earth της Echelon είναι τόσο πονηρή στο Web 2.0

^