Το Deus Ex: Η Περίοδος Πεπραγμένων της Ανθρωποκεντίας φαίνεται κάπως συντριπτική

^