Το αποτέλεσμα της μαζικής σας επίδρασης 3 δεν θα επηρεάσει την Andromeda

^