Διαγωνισμός: Αγωνιστείτε για την Αμερική με ένα αντίγραφο του Metal Wolf Chaos XD

^