Το Chill building sim Townscaper είναι πλέον διαθέσιμο σε προγράμματα περιήγησης

^