Ο Geoff Keighley πειράζει τα The Game Awards αποκαλύπτουν πάνω από δύο χρόνια στα σκαριά

^