Οι μισοί Blizzard έχουν απαγορεύσει την αναστολή του παίκτη Hearthstone, αλλάζει τα έπαθλα

^