Με τη μετάβαση στο WiiWare, η απελευθέρωση της Αγγλικής αμαρτίας και της τιμωρίας είναι στη στήριξη της ζωής

^