Πότε πρέπει να σταματήσετε τη δοκιμή (Έξοδος κριτηρίων στη δοκιμή λογισμικού)

^