Ο Warner Bros μόλις αποδέχθηκε αυτό το σενάριο Batman που έγραψα όταν ήμουν 14 (Fauxclusive)

^