Τα Βαλκίρια Χρονικά 4 κυκλοφορούν τον Σεπτέμβριο και είναι έργο τέχνης

^