Η σημερινή εκδήλωση του Κεφαλαίου 2 του Fortnite είχε μια αρκετά μεγάλη εμφάνιση διασημοτήτων

^