Το Xenoblade Chronicles 3 patch 2.0 έχει μικρές διορθώσεις, εισάγει το Future Redeemed

^