Η δήλωση ακύρωσης του προγραμματιστή Allison Road δεν εξηγεί τίποτα

^