Το πορτοκαλί κουτί καλύπτει το BioShock και το Halo 3 στο Metacritic

^