Το Steelrising cinematic μας εισάγει στην υπέροχη Αιγίδα, τον Άγγελο του Θανάτου

^