Η ενημέρωση του Star Wars Battlefront II για την αναβάθμιση του Skywalker

^