Το Spelunky 2 αισθάνεται σαν τον ιδανικό συνδυασμό γνωστού και νέου

^