Το Shovel Knight παίρνει ένα λιμάνι του Nintendo Switch και πολλά άλλα

^