Η ηχητική λωρίδα Proving Ground του Tony Hawk αποκάλυψε το MCA του Beastie Boy με δυνατότητα αναπαραγωγής

^