Το ανταγωνιστικό παιχνίδι Rocket League δεν θα διαθέτει πλέον εναλλακτικές, μη τυποποιημένες αρένες

^